Náš tím

SimonaVoleskova

Simona Volesková

Vedúca projektu

Už ako malé dievčatko sa denno-denne stretávala na uliciach Košíc s ľuďmi bez domova a nechápala, ako sa im to stalo. V jej malom srdiečku si zaprisahala, že s tým niečo urobí a pomôže im. Preto roku 2018 sa stala dobrovoľníkom v Útočišti n.o. v Košiciach, ktoré sa stalo jej inšpiráciou a založila malý projekt: Zbierka peňazí pre bezdomovcov, na gymnáziu Poštová 9. Tento projekt bol úspešný a peniaze poputovali na pomoc útulku v Bernártovciach. Ďalej sa venuje zháňaniu dobrovoľníkov pre Útočište, aktívne sa podieľa na zlepšovaní vzťahov medzi bezdomovcami a mladými ľuďmi a uskutočnila malé školenie pre deti vo veku od 11 do 14 rokov ohľadom potrieb bezdomovcov. Je vedúcou projektu a jej úlohou je organizácia projektu a vytváranie aktivít.

MichalKlamar

Michael Klamár

Tvorca projektu

Zúčastnil sa na rôznych projektoch doma i v zahraničí, ktorých cieľom bolo získať skúsenosti a znalosti z oblasti sociológie, starostlivosti o zdravotne znevýhodnených ľudí a komunikácie s nimi. Napísal a zorganizoval projekt Cez most ticha s mladými nepočujúcimi študentmi a ľuďmi, ktorí mali záujem sa naučiť kultúru nepočujúcich a slovenský posunkový jazyk. Pravidelne sa zúčastňuje na podujatiach a aktivitách ako sú školenia z programu IUVENTA, stretnutiach a z programu ERASMUS+, kde získava nové všeobecné znalosti a kontakty. Do tímu prináša veľa organizačných zručností, komunikačných schopností a skúsenosti so spoluprácou s médiami a verejnosťou. Jeho úlohou je tiež získavanie vybavenia potrebného na aktivity projektu.

MartinBaros

Martin Baroš

Grafik

Grafickému dizajnu, fotografii a filmu sa venuje posledných 7 rokov a počas tohto dlhého obdobia nadobudol veľa skúseností nielen v týchto oblastiach, ale taktiež aj v tom, čo ľudí upúta a motivuje napríklad v našom prípade k pomoci ľuďom bez domova. Nášmu tímu pomáha pri propagácii nášho projektu z hľadiska prípravy grafického a propagačného materiálu. Pri organizácii projektov získal kontakty v umeleckej a realizačnej oblasti, ktoré tímu pomáhajú so zverejňovaním, propagovaním a realizovaním tohto projektu.

LenkaBencekova

Lenka Benčeková

Vedúca aktivít

Pravidelne sa zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít ako sú zbierky peňazí pre pomoc ľuďom v núdzi a pôsobí ako pomocná vedúca organizácie pre prácu s deťmi, kde vymýšľa a organizuje atraktívne poznávacie aktivity. Je veľmi komunikatívna a kreatívna čo je veľkým prínosom pre náš projekt. Jej úlohou v projekte je komunikácia s účastníkmi, koordinácia dobrovoľníkov a vymýšľanie aktivít.

AdnanAlAli

Adnan Al ALi

Marketing

Vybrali sme si ho, pretože sa vie zapáliť pre všetko do čoho sa pustí. Členom sa stal neskôr (nahradil bývalého člena) a to nielen kvôli jeho výborným znalostiam v grafickej oblasti a skvelým komunikačným schopnostiam, ale aj preto, že už od začiatku bol aktívnym účastníkom našich akcií. Vo voľnom čase vytvára grafiku pre školský časopis, je fotografom na podujatiach a taktiež založil malý projekt, ktorý vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu poskytne pomoc pre ľudí vo forme cenovo dostupného dezinfekčného roztoku na ruky. V našom tíme bude zodpovedný za organizáciu nami robených podujatí, najmä čo sa týka vybavovania priestorov, komunikácie s inými spoločnosťami a organizáciami a vybavovania zdrojov na jednotlivé podujatia.

Financuje:

european solidarity corps logo

Ako pomôcť? / O nás / Kontakt

kontakt@homelessismore.eu

0944503252

Všetky práva vyhradené © 2019 Homeless is more

Created by Martin Baroš